Miljö

Miljöpolicy
Låsman AB, en Låssmed och Låsjour i Stockholm skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Där det är möjligt planera körningen för att minimera utsläpp av fordonsavgaser och välja miljöanpassade fordon.
  • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ
  • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system, så långt det är möjligt.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter.
  • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar samt skydda miljön så långt det är möjligt.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.