Kvalitet

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av lås, inbrottslarm, passagesystem och postboxar.

Detta innebär att:

  • Vi skall vara snabba på att utföra välutförda och konkurrenskraftiga installationer.
  • Vi skall tillhandahålla väl anpassad produktsortiment.
  • All personal skall vara kunnig och kompetent för de uppdrag vi åtar oss, detta innebär att verksamheten har de auktorisationer som krävs.
  • Vi skall med hjälp av vår jourverksamhet i Stockholm tillhandahålla hög tillgänglighet.
  • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
  • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.