Tillverkning & kopiering av extranycklar, Stockholm

Skaffa extranyckel i Stockholm

I vår butik på Södermalm, Stockholm, kan du göra en ny nyckel eller skaffa flera extranycklar. Vi tillverkar de flesta olika sorters nycklar såvida originalnyckeln inte är skyddad i ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem.

Vi tillverkar bland annat extranycklar till:

  • Cylindernycklar
  • Kassaskåpsnycklar
  • Tillhållarnycklar
  • m.m.

I ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem får bara den låssmed som har ett behörighetsavtal med systemägaren och låstillverkaren (till exempel ASSA eller Kaba) utföra kopiering av nycklar. Tillverkningen av nycklar i sådana patenterade låssystem ger den licensierade servicestationen ensamrätt till det nyckelämne som nycklarna i systemet tillverkas av. Skyddade låssystem är säkrare och nycklarna som tillverkas registreras enligt avtalade dokumentationskrav. Beställarens behörighet kontrolleras därför också alltid noga för att bibehålla den höga säkerhetsstandarden.