Startsida

Vi är nu certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag, statliga verk och kommuner försäljning, projektering, installation och service av lås, passagesystem, inbrottslarm och postboxar.

Vi driver även en butik och tillhandhåller dygnet-runt jour.

Kontakta oss

Telefon och jour: 08-84 00 14
E-post: info@lasman.se
Butik: Rosenlundsgatan 20, Stockholm