Om Låsman som låssmed

Vår affärsidé är att erbjuda bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag, statliga verk och kommuner försäljning, projektering, installation och service av lås, passagesystem, inbrottslarm och postboxar. Vi driver även en butik och tillhandhåller dygnet-runt jour.